Yokohama 160×600
B.R.M 160×600
KÜS Team75 Bernhard